West-Vlaams is veel efficiënter dan Algemeen Beschaafd Nederlands

West-Vlaams is veel korter dan het ABN. Met westvlaams als voertaal kun je 80% bezuinigen op de tijd van de werkbesprekingen!

Het bewijs:

Dit behoort tot de mogelijkheden.
Dakan.

Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden.
Ge wit noois.

Zou u dat eens willen herhalen?
Wuk?

Zulks ben ik niet van plan.
'k Peizen vannie.

Ligt dat in de lijn der verwachtingen?
Zoe tadde?

Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren.
Tes spietig.

Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste.
Das om omverre te voln.

Deze informatie is geheel nieuw voor mij.
Wuk daj nu zegt.

Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden?
Meugje da?

Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening.
Da nie ee